قالب پاکت نامه A4 کیفی

22 فروردین 1398

 

مشخصات ابعادی
ابعاد بسته 23*31 سانتیمتر
ابعاد گسترده 35*47 سانتیمتر

دانلود فایل