قالب پاکت نامه A5 کیفی

22 فروردین 1398

 

مشخصات ابعادی
ابعاد بسته 16*22 سانتیمتر
ابعاد گسترده 26*35 سانتیمتر

دانلود فایل