قالب پاکت نامه ملخی کیفی

22 فروردین 1398

 

مشخصات ابعادی
ابعاد بسته 11*22 سانتیمتر
ابعاد گسترده 24*28 سانتیمتر

دانلود فایل