قالب پاکت نامه A4 کیسه ای

12 مهر 1397

 

مشخصات ابعادی
ابعاد بسته 23*31 سانتیمتر
ابعاد گسترده 35*47 سانتیمتر

 

 

 

 

دانلود فایل