قالب پاکت نامه A4

12 مهر 1397

قالب بروشور 3 لت دایره 

این قالب برای پاکت نامه استفاده می شود

با سفارش این طرح در اوج هنر اصفهان ، نیازی به پرداخت هزینه ساخت قالب نخواهید داشت .

مشخصات ابعادی
ابعاد بسته 22*11 سانتیمتر
ابعاد گسترده 25*24 سانتیمتر

 

 

 

 

دانلود فایل